biele odznaky DonovalkovaMestečko Donovalkovo je vhodné pre vekovú kategóriu 2-10 rokov. Deti sa musia zúčastniť výhradne v spoločnosti rodiča, zákonného zástupcu, príp, pedagogického dozoru počas celej doby návštevy.  Kapacita mestečka je maximálne 500 osôb.

Animátori organizujú aktivity pre deti v rôznych časových intervaloch, avšak nie je v ich kompetencii opatrovanie detí.

Našim cieľom je poskytnúť bezpečné, čisté a zábavné prostredie pre vaše deti. V tomto zmysle musíte dodržiavať pravidlá a podmienky návštevy mestečka Donovalkovo.

Zakúpením členského príspevku alebo vstupom do areálu súhlasíte s vnútorným poriadkom klubu Donovalkovo a zaväzujete sa k jeho dodržiavaniu.

Po zaplatení členského príspevku v pokladni obdržíte náramok na ruku, ktorým sa preukážete pri vstupe do mestečka. Pokiaľ je náramok na ruke nepoškodený, je platný celý deň a môžete sa opakovane vrátiť do mestečka v rámci daného dňa.

Rodič, zákonný zástupca, príp. pedagogický dozor zodpovedajú za svoje deti, ich správanie a bezpečnosť po celý čas. Donovalkovo nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia v dôsledku nesprávneho a nevhodného správania, či nepovoleného užívania hračiek a ďalšieho vybavenia.

Vstup na minifarmu je na vlastné riziko. Neposielajte deti do ohrád k zvieratkám samotné. Dávajte pozor hlavne pri kŕmení, aby deti nechodili zvieratkám okolo zadných nôh a aby nemali oči blízko rohov zvieratiek.

Kŕmenie zvieratiek je povolené. Pohárik krmiva obsahujúci granule, ktoré zvieratkám neublížia ani vo väčšom množstve, môžete si ho zakúpiť v pokladni. Je dôležité rešpektovať pokyny animátorov. Nekŕmte zvieratká vlastným krmivom, môžete im ublížiť. Pri kŕmení koníkov z ruky buďte veľmi obozretní.

Pri vození na poníkoch je podmienkou prilba (u nás k dispozícii) a rodič musí svoje deti sprevádzať a istiť. Prilba je taktiež povinná na dopravnom ihrisku pri jazde na bicykli.

Zvýšenú bezpečnosť dodržiavajte aj na detských atrakciách a zvážte či je daná atrakcia vhodná pre vek a šikovnosť vášho dieťaťa.

Všetky hračky a ozdobné predmety sú určené pre to dané miesto, kde sa nachádzajú. Prosíme vás, aby ste nám predmety, dekorácie a hračky nepremiestňovali.

Do areálu mestečka Donovalkovo je zakázané nosiť akékoľvek vlastné potraviny a jedlo!  Prosíme konzumovať  jedlo a nápoje výhradne v areáli Patty Bistro!

Fajčenie je v celom areáli prísne zakázané.  Priestor pre fajčiarov je vyhradený vo vonkajších priestoroch nášho Patty Bistra, kde vás radi privítame.

Domáce zvieratá nie sú povolené v areáli, zákaz platí aj pre služobné psy, areál nie je vhodný ani bezpečný pre pohyb domácich zvierat.

Všetky naše zvieratká sú riadne veterinárne ošetrené. Majú všetky potrebné povinné i nepovinné očkovania. Pred sezónou ich preventívne odčervujeme a ošetrujeme proti vonkajším parazitom. Celý chov je riadne registrovaný a kontrolovaný Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

Neohlásené individuálne oslavy s vlastným občerstvením a výzdobou s tým spojenou nie sú počas otváracích hodín povolené. V prípade záujmu o oslavu v štýle „Donovalkovo“ kontaktujte, prosím, naše oddelenie predaja.

Vstupom do areálu mestečka Donovalkovo dávate súhlas, že fotografie a videozáznamy s vašou osobou, ktoré budú vyhotovené v priebehu vašej návštevy, môžu byť použité podľa uváženia prevádzkovateľa a to bez akéhokoľvek nároku na náhradu a bez časového alebo priestorového obmedzenia. V prípade, že s tým nesúhlasíte, je nás potrebné vopred na to upozorniť.

Fotografovanie areálu mestečka Donovalkovo na súkromné účely je povolené, pokiaľ sa jedná o komerčné účely, len po dohode s prevádzkovateľom.

Donovalkovo neposkytuje žiadne refundácie z dôvodu počasia. Odporúčame Vám, dobre sa obliecť a pozrieť si predpoveď počasia pred návštevou nášho mestečka.

V areáli mestečka Donovalkovo dbajte na zvýšenú ochranu svojho majetku, pretože za odcudzenie nestrážených a voľne uložených predmetov bez dozoru nenesieme  žiadnu zodpovednosť!

Rešpektujte všetky informačné tabule a inštrukcie animátorov, sú tu kvôli zachovaniu Vašej bezpečnosti. Nerešpektovanie pravidiel, vnútorného poriadku klubu a pokynov animátorov môže viesť k vykázaniu z areálu mestečka bez náhrady.

Špeciálne upozornenie a varovanie rodičov a sprievod detí do 3 rokov

V areáli mestečka Donovalkovo sú umiestnené hračky, ktoré obsahujú malé časti a preto existuje nebezpečenstvo prehltnutia a s tým spojené ďalšie riziká ohrozenia zdravia detí.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)